DUURZAAMHEID IS TEAMWORK

Duurzaamheid gaat verder dan alleen het beschermen van het klimaat. Het is het verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen, maar het betekent voor ons ook dat we als familiebedrijf een duurzaam beleid voeren dat gestoeld is op een langetermijnvisie. En waar we nog veel meer belang aan hechten, is dat we eerlijk met mensen omgaan. Duurzaamheid is voor ons teamwork!

MATERIAAL

Over onze hele supply chain werken we aan een steeds eerlijkere en milieuvriendelijkere textielproductie. Om onze artikelen duurzamer te maken gebruiken we gerecycled polyester en biologisch katoen. Het is onze bedoeling hun aandeel elk jaar nog te vergroten.

Gerecycled polyester

Als teamsportspecialist is polyester ons belangrijkste materiaal. Door het gebruik van gerecycled polyester, kunnen we milieubewuster te werk gaan zonder in te boeten aan kwaliteit. Zo benutten we bijvoorbeeld oude PET-flessen door deze schoon te maken, te smelten en tot nieuw garen te spinnen. Voor het World-shirt zetten we zelfs in op oud textiel dat we recycleren. Kom hier meer te weten over onze doelstellingen en projecten.

MEER INFO

Biologisch katoen

In onze JAKO FAIR-artikelen verwerken we doelbewust gecertifieerd biokatoen. Bij biologisch katoen is het gebruik van synthetisch-chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde gewassen verboden. De voorbije jaren hebben we voor veel van onze artikelen de omschakeling kunnen maken van gewoon naar biologisch katoen. In de toekomst willen we nog meer de kaart van duurzaam katoen trekken. Lees hier welke onze verdere plannen en ambities in deze zin zijn.

MEER INFO

JAKO FAIR

Met het JAKO FAIR-label geven we aan welke producten bijzonder hoog scoren op het vlak van duurzaamheid. Hierbij hanteren we strenge criteria met betrekking tot de keuze van materialen. Aan de hand van ons JAKO FAIR label weet je of het artikel in kwestie voor 100% dan wel minstens 50% bestaat uit gerecycleerde grondstoffen of biologisch katoen. Kom hier meer te weten over ons JAKO FAIR label.

MEER INFO

VERANTWOORDELIJKHEID

Als bedrijf zetten wij ons actief in voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Voor de thema's waaraan we in dit opzicht het meeste belang hechten, gaan we voortdurend nieuwe uitdagingen aan en zetten we regelmatig projecten op. Ontdek gauw welke topics ons na aan het hart liggen.

Initiatieven

Wij zijn lid van de textielalliantie "Bündnis für nachhaltige Textilien", amfori BSCI en het "Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit des Landes Baden-Württtemberg (WIN-Charta)", dat een economisch ontwikkelingsinitiatief is rond duurzaamheid in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Via deze engagementen nemen wij onze verantwoordelijkheid en zetten we ons actief in voor duurzaamheid. Voor de volgende jaren schreven we in dit verband enkele ambitieuze doelstellingen en concrete maatregelen uit. Lees gauw wat onze initiatieven precies inhouden.

MEER INFO

Mensen

Als familiebedrijf van de tweede generatie komt voor ons het teamgebeuren op de eerste plaats. Voor ons geniet het welzijn van onze werknemers de hoogste prioriteit. Daarom zorgen we ervoor dat ze aan de slag kunnen in een moderne omgeving, met flexibele uurroosters en op een veilige werkplek. Teambuildings, uitstapjes en verschillende mogelijkheden om aan sport te doen zijn bij ons als specialist in teamsportkledij uiteraard de evidentie zelve. Ontdek hier meer over het bedrijf dat JAKO is en wie weet zegt het je wel iets om bij ons te komen werken.

MEER INFO

Milieuzorg

Samen met onze leveranciers werken wij aan certificaten voor een nog beter beheer inzake milieu en chemische stoffen. Op het gebied van chemicaliën verplichten wij onze leveranciers geen gevaarlijke stoffen te gebruiken die verboden zijn volgens de ZDHC Manufacturing Restricted Substances List. Zo kunnen we verzekeren dat alle onderdelen, producten en verpakkingen geen gevaar vormen voor de gezondheid.

Verpakking

Wat onze verpakkingen betreft, streven we ernaar om deze indien mogelijk minder omvangrijk te maken, om ze achterwege te laten of om milieuvriendelijkere materialen te gebruiken. Zo gebruiken we polybags van gerecycled polyester, kartonnen wikkels en nog een aantal andere alternatieven. Bovendien proberen we zo weinig mogelijk apart te verpakken en groeperen we bij voorkeur onze JAKO-artikelen voor we ze versturen.

Energie

Wij vervoeren onze goederen zoveel mogelijk over lange afstanden per schip en maken haast nooit gebruik van luchtvrachten. Daarnaast doen we voor het bezorgen van jouw bestellingen beroep op de klimaatneutrale koerierdienst DPD. Met de fotovoltaïsche installatie op het bedrijfsgebouw van onze hoofdzetel in Hollenbach kunnen we voor ca. 75% zelf in onze stroombehoefte voorzien.

DE VERHALEN ACHTER “OUR TEAM FOR A BETTER WORLD”;

Shirts van gerecycled polyester of sociale projecten over de hele toeleveringsketen: we vertellen jullie hoe onze partners en wij de wereld elke dag duurzamer maken. Klik op de verschillende verhalen en ontdek wat “Our Team for a better World” precies inhoudt.