Supply chain

Wij hechten erg veel belang aan het verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen, het aanbieden van goede arbeidsomstandigheden over de hele supply chain, evenals nog heel wat andere maatschappelijk nuttige zaken, omdat deze bijdragen aan een goed functionerende samenleving. Samen met onze partners werken we daarom aan projecten en oplossingen om onze producten nog eerlijker en ecologisch duurzamer te fabriceren en op de markt te brengen.

We concentreren ons bewust op een beperkt aantal leveranciers, zodat onze volledige aandacht kan gaan naar het samen met hen uitbouwen van een langdurig partnership. Op die manier worden onze activiteiten transparanter en beschikken we over het perfecte kader om onze klanten continu van kwaliteitsvolle producten te voorzien. Maar liefst 85 % van onze aankoopbestellingen doen we bij onze 10 grootste textielleveranciers. Met deze partners werken we intensief aan een duurzame uitbouw van de totale toeleveringsketen.

Voor ons is het essentieel om op lange termijn en nauw met onze partners te kunnen samenwerken. Met enkele van onze strategisch meest relevante producenten werken we al meer dan 10 jaar samen. Al onze leveranciers worden dan ook zorvuldig geselecteerd en regelmatig bezocht. We zetten duidelijke richtlijnen uit die aangeven aan welke sociale en ecologische normen de fabrikanten en hun producten moeten voldoen. Dit wordt voortdurend opgevolgd aan de hand van externe audits en certificeringen.

Om de transparantie van onze toeleveringsketen te vergroten, hebben we ons aangesloten bij de „Textile Partnership“-verzamellijst van producenten op het platform Open Supply Hub.

Op onderstaande kaart staan onze voornaamste bevoorradingslanden weergegeven: