INITIATIEVEN

Via de drie volgende engagementen spannen wij ons actief in voor duurzaamheid en nemen we onze verantwoordelijkheid. Met enkele ambitieuze doelstellingen en concrete maatregelen zetten we de lijnen voor de volgende jaren uit.

 

Alliantie voor duurzaam textiel

Omdat we als teamsporters maar al te goed weten dat we duurzaamheid niet op ons eentje kunnen verwezenlijken, hebben we ons in 2016 al aangesloten bij de "Alliantie voor duurzaam textiel". Dit multistakeholder-initiatief telt ongeveer 130 leden, waaronder bedrijven en verenigingen, NGO's, normenorganisaties, vakbonden en de Duitse regering. De textielalliantie streeft naar de verbetering van sociale en ecologische omstandigheden in de textiel- en kledingindustrie – van de productie van grondstoffen tot het eindproduct en de afvalverwerking. Via de jaarlijkse ledenvergadering, opleidingscursussen of initiatieven van de alliantie kunnen leden ervaringen uitwisselen, netwerken en hun kennis op vele gebieden uitbreiden. In het kader van ons evaluatieproces hebben we een model ontwikkeld voor de rapportage omtrent het naleven van onze corporate due diligence-verplichtingen. Op basis van een risicoanalyse pakken wij sociale kwesties aan in onze grootste bevoorradingslanden, zoals discriminatie, lonen en uitkeringen, arbeidstijden of kinder- en dwangarbeid. Wij houden ons ook bezig met ecologische risico's, zoals het gebruik van chemicaliën en afvalwater, de bescherming van het milieu en klimaat en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. U kunt ons evaluatieverslag met onze doelen voor de komende jaren hier vinden Texpert (textilbuendnis.com).
 

amfori BSCI

Sinds 2016 zijn wij lid van amfori BSCI, een toonaangevend initiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden waar ook ter wereld. Door de BSCI-gedragscode te ondertekenen, verbinden wij ons ertoe, samen met onze leveranciers de maatschappelijke context en de omstandigheden in de fabrieken te verbeteren. Externe controlebedrijven zien erop toe dat dit ook in de praktijk gebeurt. Als lid verwachten wij van al onze commerciële partners dat ook zij de amfori BSCI-gedragscode naleven. Regelmatige audits door onafhankelijke revisoren staan hiervoor garant. Bovendien moeten alle business partners die gecontroleerd worden op het respecteren van de vastgelegde principes aantonen dat ze alle nodige maatregelen nemen om te kunnen verzekeren dat zij zelf in de toekomst de code zullen blijven naleven.

WIN-Charta

In 2021 hebben we het WIN-charter ondertekend. Hiermee spreken we ons economisch, ecologisch en maatschappelijk engagement uit, alsook onze betrokkenheid naar de eigen regio. De "Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN)", een economisch ontwikkelingsinitiatief rond duurzaamheid in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, richt zich met het WIN-charter op bedrijven wiens doelstelling het is een duurzaam management uit te rollen. Met de ondertekening van het charter verbinden we ons ertoe de twaalf basisprincipes na te leven en onze eigen duurzaamheid verder te verbeteren. Ons doelconcept vind je hier terug.