BIOKATOEN

Katoen is na polyester ons belangrijkste materiaal. Hierbij kiezen we bewust voor duurzamer katoen. In 2022 konden we al 82% van onze katoen labelen als gecertificeerd biologisch katoen. Samen met onze partners stellen we alles in het werk om het aandeel duurzame katoen in onze collectie gaandeweg nog te vergroten. De conventionele katoenteelt neemt zijn toevlucht voornamelijk tot monoculturen, die problemen voor mens en milieu met zich meebrengen. Dat kunnen we oplossen door de focus te leggen op biokatoen, waarvoor bij de teelt geen genetisch gemodificeerde zaden mogen worden gebruikt, de bodem afwisselend wordt verbouwd en geen kunstmatige onkruidverdelgers of pesticiden worden ingezet. Bovendien is er minder water voor nodig.

De uitdaging wordt om het geringe aanbod van de landbouwers in de landen van productie te voorzien op de extreem hoge vraag naar biologisch katoen. Daarom hebben onze partners steun nodig in de vorm van vaste engagementen en een systeem dat hen helpt bij de omschakeling naar biokatoen. Dit is waar we samen aan werken – Our Team for a better World.

Bekijk onderstaande video om er meer over te weten te komen: